Riceviamo e pubblichiamo una poesia che un nostro compaesano Pepè, emigrato, dedica alla sua amata Decollatura.
La poesia di Pepè racchiude i sentimenti nostalgici della gente meridionale che per questioni professionali o per motivi di lavoro, ha dovuto subire quella grande piaga che sconvolge il meridione intero, l'emigrazione.

Decollatura

Quandu io tuarnu a nascire
u paise aju e sceglire:
ccussi quandu nasciu ancora
sciagliu a ttie Decollatura.

Cumu prima n'atra vota
ppecchì è bella Petra e Fhota,
ppecchì è biallu Riventinu,
chianu Scauzu e Colacinu.

Tumaini è puru biallu
è difronte u chianariallu:
guarda llà, se vide puru
u cuazzu du Pisciaturu.

Caminandu chianu chianu
arrivamu a ssu Rumanu,
e ammucciata intra nu vuascu
a funtana de Surruscu.

San Bernardo sia lodato
duve fhanu lu mercatu,
Casinove ca è cchiu avanti
amiconi tutti quanti.

Jiandu appriassu li Cerrisi
cce sta mparu tutti i misi,
pue li Lurzi e lli Vunazzi
cce sta mparu e nun nte ncazzi,
pue l'addame e lli Liardi
puru lla tanti riguardi.

Chissu è llu paise mio
e io ringraziu Dio
chi l'ha fattu e ssa manera.

Però mo sugnu luntanu
e me tremanu le manu:
piansu alla casa mia
e siantu tanta nostalgia.

Nun me resta c'aspettare
mu tuarnu a nascire
ppe mmu un fhazzu u stessu sbagliu
mu un nde fhazzu cchiù bagagliu.

E ppue l'aiu e consigliare
puru a chine ha de nascire,
iati lla senza vrigogna
iati lla ccu lla cicogna
iati lla senza paura
siti de Decollatura!

E un faciti cum'e mmie
mu me suannu sse vavie
ca me puarti in Puartugallu
pianzu alla fhuntana e Giallu,
o me puarti in Inghilterra
oppuru dduve c'è lla guerra
o chiudendo intra quattru mura
sugnu sempre de Decollatura.


Grazie a ttie caru cumpagnu chi sta storia l'ha lejiuta.
Si me dici "m'ha piaciutu" già io sugnu fhurtunatu
ad avire appriassu a mmie n'amicu cumu a ttie.

Pepè