Natale 2008 e "Fhochere"
Da un post su "il Muro":
"Ospite: a fokara d'Addame.
Me ricuardu, quanderu piccirillu ka Addame, vicinu a kiesa, faciamu a fokara. Belle cussi', sembrava n'amuri, nun de vitti mai, nemmenu a S. Bernardu o a li Cerrisi. Nui a settembre giiamu mu coglimu zucchi e castagnari e cerzi, pue puru a gente ligna mintia, E quandu sappiccicava stu grande bene e Dio, tutti ne sentiamu cchiu' buani e cchiu' cuntenti.

Martedì, 06 Gennaio 2009"


 

A Fhochera d'i Cerrisi
A Fhochera d'i Cerrisi prima mu s'appiccica, 24/12/2008 17:30

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera d'i Cerrisi
A Fhochera d'i Cerrisi, 24/12/2008 22:30

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera d'i Cerrisi
A Fhochera d'i Cerrisi, 24/12/2008 22:35

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera d'i Cerrisi
A Fhochera d'i Cerrisi, 24/12/2008 22:40

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera du Passaggiu
A Fhochera du Passaggiu prima mu s'appiccica, 24/12/2008 17:40

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera du Passaggiu
A Fhochera du Passaggiu, 24/12/2008 23:00

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera du Passaggiu
A Fhochera du Passaggiu, 24/12/2008 23:01

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera du Passaggiu
A Fhochera du Passaggiu, 24/12/2008 23:03

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera e Rumanu
A Fhochera e Rumanu prima mu s'appiccica, 24/12/2008 17:50

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera e Rumanu
A Fhochera e Rumanu, 24/12/2008 23:15

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera e Rumanu
A Fhochera e Rumanu, 24/12/2008 23:16

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera e Rumanu
A Fhochera e Rumanu, 24/12/2008 23:18

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera d'i Rizzi
A Fhochera d'i Rizzi in preparazione, 24/12/2008 12:41

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera d'i Rizzi
A Fhochera d'i Rizzi, 24/12/2008 23:30

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera d'i Rizzi
A Fhochera d'i Rizzi, 24/12/2008 23:35

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.
A Fhochera d'i Rizzi
A Fhochera d'i Rizzi, 25/12/2008 01:10

Copyright © 2008-2018 www.Decollatura.net. Riproduzione vietata.